• Tilitoimisto Minea

Kassaennuste, jokaisen yrittäjän tärkein työväline

Haastava taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta ja huolestuneisuutta niin yrityksille kuin yrittäjillekin. Vaikeasta ajoista huolimatta rahan tulisi riittää kulujen kattamiseksi. ​Hyvällä kassanhallinnalla ja ajantasaisella kassaennusteella varmistetaan, että yritys pysyy toimintakuntoisena ja pystyy suoriutumaan ajallaan maksuvelvoitteistaan.

Maksukyvyn menettäminen voi pahimmillaan viedä yrityksen konkurssiin. Jotta yrityksen päivittäinen maksuvalmius säilyisi kaikissa tilanteissa, tarvitaan kassanhallintaa.

Lyhyen ajan kassaennustaminen on tyypillisesti päivätarkkuudella tehtävää ennustamista, jota voidaan tehdä yleensä vain muutamien viikkojen päähän.


Pitkän ajan kassaennustaminen on useimmiten kuukausi-, kvartaali tai vuositarkkuudella tapahtuvaa ennustamista, jossa huomioitava, että epävarmuustekijät lisääntyvät, mitä pidemmälle ajanjaksolle ennustetta laaditaan.

Työkalut hyötykäyttöön. Procountorin Sähköisessä taloushallinnossa on mahdollista ylläpitää kassavirtaennustetta. Järjestelmässä sisällä olevien aineistojen päälle voidaan Kassavirtaennuste -raportin avulla ennustaa tulevia kassavirtoja. Voit lukea lisää myös Finagon blogi-kirjoituksesta täältä

Jos tarvitset apua kassaennusteen laatimiseen tai raportointiin, ota rohkeasti yhteyttä.​ Me autamme mielellämme!​


#tilitoimistominea #kassaennuste #procountor