top of page
 • Tilitoimisto Minea

Tilinpäätöksen muistilista yrittäjälle

On taas se aika vuodesta, kun vuodenvaihde lähestyy hurjalla vauhdilla ja suurimmalla osalla yrityksiä koittaa tilinpäätösaika. Tilinpäätökseen kannattaa valmistautua ennakoiden hyvissä ajoin, jotta se saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin ja ajoissa kuntoon.


Tilinpäätöksellä tarkoitetaan virallista yhteenvetoa yrityksen päättyneestä tilikaudesta ja sen tarkoitus on kertoa yrityksen tulos ja varallisuusasema. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta sekä tarvittavista liitetiedoista ja se on laadittava 4 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.


Mitä yrittäjän on tehtävä?


Ennen tilikauden loppua on hyvä sopia oman kirjanpitäjän kanssa ennakoiva tapaaminen, jossa käydään yrityksen tilinpäätökseen liittyviä asioita lävitse sekä tarkastellaan tilikauden odotettua tulosta. Tapaamisessa voidaan myös tarkistaa maksettujen ennakkoverojen määrää sekä tehdä laskelma siitä kannattaako yrittäjän nostaa loppuvuoden tulo palkkana vai osinkona. Samalla voidaan myös arvioida seuraavan vuoden osingon suuruutta. Ennakoimalla ja asioiden läpi käymisellä vältyt tilinpäätöksen tuomilta yllätyksiltä sekä nopeutat omalta osaltasi tilinpäätöksen laadintaa.


Yrittäjän on myös toimitettava kirjanpitäjälle kaikki päättyvälle tilikaudelle kuuluvat tositteet ja asiakirjat, jotka vaikuttavat yrityksen tilinpäätökseen. Sähköisesti hoidettu kirjanpito on yleensä ajan tasalla, jolloin tilinpäätöksen tekeminen on helpompaa. Tilinpäätöstä varten tarvitaan kuitenkin muutakin aineistoa kuten saldotodistuksia, varastoinventaareja ja hallinnollisia materiaaleja, joita ei toimiteta kuukausittain tilitoimistoon.

Kokosimme alle yleisluontoisen listan tositteista ja asiakirjoista, jotka kirjanpitäjä tarvitsee tilinpäätöksen laatimista varten. Huomioi kuitenkin, että kaikki listassa mainitut materiaalit eivät välttämättä kosketa omaa toimintaasi, juuri sinun yritystäsi koskevat tiedot saat omalta kirjanpitäjältäsi. Täsmällinen lista vaaditusta aineistosta riippuu siis yrityksesi liiketoiminnasta ja tilanteesta. Esimerkiksi toiminimiyrittäjiä ja osakeyhtiöitä koskevat hieman eri aineistovaatimukset.

Muistilista toimitettavasta aineistosta tilinpäätöstä varten:

 • Puuttuvat myynti- ja ostolaskut

 • Matkalaskut

 • Tiedot myyntisaamisista ja ostoveloista, mikäli hoidat reskontran itse

 • Kassakirjanpito käteiskassasta

 • Varastoinventaario

 • Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat 

 • Osake- ja osakasluettelo 

 • Verotuspäätös edellisestä tilinpäätöksestä

 • Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudelta

 • Tiedot arvopapereista ja sijoituksista

 • Omaisuusmuutokset ja kauppakirjat

 • Pankkitilien saldotodistukset

 • Lainojen saldo- ja korkotodistukset sekä vakuus- ja vastuutiedot

 • Muut vastuut ja vakuudet sekä taseen ulkopuoliset järjestelyt (esim. tiedot takauksista, panteista, kiinnityksistä)

 • Leasingvastuut

 • Osamaksusopimusten saldotodistukset

 • Mahdolliset kiinteistöjen rasitustodistukset

 • Verovelkatodistus / Omaverotapahtumat erittelyineen

Yllä olevien aineistojen avulla kirjanpitäjä pystyy laatimaan tilinpäätöksen yritykselle. Aineistot tulee toimittaa sovitussa aikataulussa, jottei kirjanpitäjän tarvitse erikseen soitella puuttuvien materiaalien perään ja tilinpäätös saadaan valmiiksi ajallaan. Samalla myös tilintarkastukseen valmistautuminen on huomattavasti helpompaa.

Jos sinulla herää kysymyksiä tilinpäätösaineiston toimittamisesta tai tarvitset apua tilinpäätöksen kanssa, niin ota meihin yhteyttä - me autamme mielellämme!


#tilinpäätös #vuosivaihtuu #kirjanpito #taloushallinto #tilitoimistominea


bottom of page